شبکه های اجتماعی:

نرم افزار حسابداری

خانه نرم افزار تولیدی

نرم افزار حسابداری تولیدی

در شرکت های تولیدی بزرگ و حتی تولیدی های کوچک بررسی و آگاهی از چند موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد.
اولین مورد استخراج بهای تمام شده برای محصول تولیدی می باشد. دومین مورد امکان بررسی بهای تمام شده مواد اولیه و سومین مورد برآورد هزینه های کل جهت قیمت گذاری درست و رقابت پذیر در نرم افزار حسابداری تولیدی می باشد.
این موارد، مواردی چالش برانگیز در امر تولید می باشند که ما در نرم افزار حسابداری تولیدی پایدار حساب تمامی این امکانات را برای شما فرآهم آورده ایم. کارگاه های تولیدی کالا یکی از معتبر ترین مراکزی هستند که باید تمامی فاکتورهای فروش و خرید مواد، رسید کالا و دیگر اسناد حسابداری را در یک نرم افزار حسابداری تولیدی ثبت کند. دقت در ثبت اسناد و عملیات تولید و همچنین بروزرسانی ثبت بسیار مهم است.
در این فرایند موضوع تولید و بهای تمام شده مسئله ی بسیار مهمی است که تکنولوژی کمک شایانی برای حل آن می نماید.
در گروه نرم افزاری پایدار حساب برای این مهم از دو دسته محصولات تولیدی در قالب سری عمومی برای مجموعه هایی که فعالیت معمولی رو به پایینی دارند و سری تجاری برای مجموعه هایی که با فعالیت معمولی رو به بالا طراحی شده است.

نرم افزار حسابداری تولیدی پایدار حساب با دارا بودن امکاناتی کارآمد و هدفمند به دنبال تسهیل امور حسابداری برای شرکت های تولیدی بزرگ و کوچک می باشد.

نرم-افزار-تولیدی

ویژگی های شاخص نرم افزار تولیدی

گزارش گیری پیشرفته

گزارش گیری پیشرفته

به راحتی هر چه تمام گزارشهای مالی شما زیر دستان شماست تنها با یک کلیک

سیستم مشتریان و فروش

سیستم مشتریان و فروش

به راحتی مشتریان شاخص خود را بشناسید و فروشی استراتژیک داشته باشید

سیستم حسابداری یکپارچه

سیستم حسابداری یکپارچه

سیستم حسابداری یکپارچه به شما این اجازه را می دهد تا در کمترین زمان بهترین بهره وری را داشته باشید

ویژگی ها و امکانات نرم افزار حسابداری

اطلاع پیدا کردن از میزان مصرف مواد اولیه
کنترل میزان موجودی مواد اولیه نسبت به تولید
کنترل میزان تولید محصول
کنترل خروج محصولات و آگاهی از میزان موجودی انبار
محاسبه بهای تمام شده محصولات
امکان تعیین زمانبندی تولید محصول
امکان پیش بینی تولیدات و قیمت گذاری هدفمند
گزارش سود و زیان کالا
امکان تعیین روش بهینه برای تولید
امکانات مربوط به نرم افزار انبارداری

خرید مواد اولیه و ثبت دقیق قیمت خرید
ثبت برگشت از خرید مواد اولیه
ثبت هزینه های ثابت کارگاه مانند: آب، برق، گاز، اجاره سالن و…
ثبت هزینه های متغییر شامل حقوق گارگران روزمزد، برق سه فاز ماشین آلات، سوخت ماشین آلات
ثبت و تولید کالا در سیستم حسابداری تولیدی

مقدار اولیه موجودی در انبار
محاسبه ی سود کارگاه در یک دوره مالی در نرم افزار حسابداری تولیدی
هزینه ی کارگران و محاسبه ی حقوق و دستمزد
مقدار ضایعات موجود در انبار
محاسبه ی قیمت و بهای تمام شده کالا بر اساس بهای تمام شده تولید

 

خرید نرم افزار حسابداری تولیدی