شبکه های اجتماعی:

نرم افزار خزانه داری

خانه نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

امروزه با گسترش معاملات بین کسب و کارها و همچنین شرکت ها و در نتیجه آن افزایش گردش مالی شرکت ها، آگاه بودن از میزان گردش مالی، کنترل وجوه نقد و بررسی موجودی نقدی حال و آینده برای کسب و کارها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

تیم پایدار حساب با ارائه ی نرم افزار حسابداری خزانه داری پایدار حساب در پی آن است تا با ارائه خدمات کارآمد و مناسب به تسهیل این امر برای کسب و کارهای مختلف اعم از: کارگاه های تولیدی، شرکت های صنعتی و … بپردازد.

یکی از چند شاخه ی اصلی حسابداری (نرم افزار خزانه داری) می باشد که اغلب در ارگان ها و مجموعه های کوچک تر از بین حسابداران فرد معتمد را بر می گزینند به عنوان خزانه دار سیستم و نرم افزار خزانه داری را به عنوان صندوق و یا سازمان هماهنگ کننده ی دخل و خرج تعریف کرده اند و به عنوان یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم که نقش حیاتی آن برای آماد جامعه مجهور مانده است. وظیفه ی این سیستم ثبت و نگهداری اطلاعات اشخاص، تمامی دریافت و پرداخت ها، کنترل بانک و تنخواه، صندوق و سایر گردش های مالی که منجر به دریافت و پرداخت می شود می باشد.

نرم-افزار-خزانه-داری

ویژگی های شاخص نرم افزار خزانه داری

گزارش گیری پیشرفته

گزارش گیری پیشرفته

به راحتی هر چه تمام گزارشهای مالی شما زیر دستان شماست تنها با یک کلیک

سیستم مشتریان و فروش

سیستم مشتریان و فروش

به راحتی مشتریان شاخص خود را بشناسید و فروشی استراتژیک داشته باشید

حسابداری یکپارچه

حسابداری یکپارچه

سیستم حسابداری یکپارچه به شما این اجازه را می دهد تا در کمترین زمان بهترین بهره وری را داشته باشید

ویژگی ها و امکانات نرم افزار خزانه داری

معرفی اطلاعات پایه مورد نیاز نرم افزار حسابداری شامل دوره های مالی و کدینگ حسابها در تمامی سطوح حساب
معرفی انواع بانکها ، شعبات بانک و انواع حسابهای بانکی
انتخاب کارکنان شرکت از کدینگ حسابداری جهت معرفی به عنوان صندوق دار و تنخواه گردان
امکان طراحی انواع فرمهای چاپ چک برای انواع حسابهای بانکی
امکان معرفی دسته چک برای تمامی حسابهای جاری شرکت
امکان معرفی انواع برداشتهای بانکی مانند کارمزد بانکی و …
امکان معرفی صندوق دارها
امکان معرفی تنخواه گردانها
امکان معرفی منابع و مصارف و گروه بندی منابع و مصارف
امکان معرفی سرفصلهای حسابداری جهت انواع عملیات خزانه داری برای صدور سند حسابداری به نرم افزار حسابداری
ثبت دریافت نقدی
ثبت پرداخت نقدی
ثبت اسناد تنخواه
ثبت برداشت های بانکی
ثبت واریز به بانک
ثبت چکهای دریافتی
ثبت چکهای پرداختی
ثبت انواع عملیات چکهای دریافتی اعم از نقد چک دریافتی ، واگذاری چک به بانک ، واریز وجه چک توسط بانک ، واخواست چک دریافتی ، عودت چک دریافتی و …
ثبت انواع عملیات چکهای پرداختی اعم از برداشت وجه چک توسط بانک ، واخواست چک پرداختی ، عودت چک پرداختی و …
صدور اسناد حسابداری کلیه عملیات نرم افزار خزانه داری

گزارشات نرم افزار خزانه داری پایدار حساب

 

گزارش صندوقدارها به صورت کلی و به ریز
گزارش تنخواه گردان ها به صورت کلی و به ریز
گزارش برداشت های بانکی
گزارش واریزی های به حساب
گزارش چکهای دریافتی
گزارش کلیه عملیات چک های دریافتی
گزارش چک های پرداختی
گزارش کلیه عملیات چکهای پرداختی
گزارش منابع و مصارف
گزارش مغایرت بانکی

 

خرید نرم افزار خزانه داری