شبکه های اجتماعی:

نرم افزار صنعتی

خانه نرم افزار صنعتی

نرم افزار صنعتی

حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که ما بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی نقش ایفا می کند و به گونه ای پل ارتباطی بین این دو نیز می باشد.

امروزه شرکت های صنعتی با وجود تنش ها و سیاست های مختلفی که بقای یک شرکت را تهدید می کنند، نیاز اساسی به کنترل سود و زیان، کنترل بهای تمام شده محصول، تعیین و تغییر قیمت ها بر اساس بازار و … دارند تا در رقابت با دیگر شرکت ها بقایشان تداوم یابد.

تیم پایدار حساب با ارائه نرم افزار حسابداری صنعتی پایدار حساب با ارائه خدمات متنوع و کارآمد در نظر دارد تا به شرکت های صنعتی کمک کند تا بهترین استراتژی ها را بر مبنای حسابداری صنعتی برای بقای خود اتخاذ کنند.

نرم-افزار-صنعتی

ویژگی های شاخص نرم افزار حسابداری صنعتی

گزارش گیری پیشرفته

گزارش گیری پیشرفته

به راحتی هر چه تمام گزارشهای مالی شما زیر دستان شماست تنها با یک کلیک

سیستم مشتریان و فروش

سیستم مشتریان و فروش

به راحتی مشتریان شاخص خود را بشناسید و فروشی استراتژیک داشته باشید

حسابداری یکپارچه

حسابداری یکپارچه

سیستم حسابداری یکپارچه به شما این اجازه را می دهد تا در کمترین زمان بهترین بهره وری را داشته باشید

ویژگی ها و امکانات نرم افزار حسابداری صنعتی

امکان آگاهی از سود و زیان
امکان ارزیابی و قیمت گذاری محصولات بر اساس بازار
ایجاد شرایط بهینه برای کنترل و کاهش هزینه ها
امکان محاسبه نقطه سر به سر برای تولید یک محصول
امکان تعیین قیمت تمام شده برای کالاهای تولیدی
ایجاد استراتژی برون سپاری ساخت براساس بر آورد هزینه ها
امکان تعریف روش های متفاوت برای تولید هر محصول
امکان برآورد و تعیین ظرفیت تولید
امکان تعریف شیفت بندی و گروه های کاری مجزا
امکان کپی کردن مراحل ساخت یک محصول برای محصول جدید
امکان تعریف یک برنامه تولید اختصاصی
امکان تنظیم و تغییر زمانبندی های تولید یک محصول
امکان تهیه گزارشات مرتبط جهت بهینه سازی تولید
امکان ثبت و بررسی میطان پیشرفت تولید محصولات
امکان ثبت و بررسی تولید محصول براساس شیفت های کاری و…