سفارشی سازی گزارشات

سفارشی سازی گزارشات:

وجود گزارش های جامع، یکپارچه و همچنین گزارش گیری با جزئیات دلخواه یکی از مهمترین ویژگی ها در راستای عملکرد هرچه بهتر شرکت ها می باشد.
شما با داشتن گزارش هایی دقیق و یکپارچه با جزئیات دلخواه می توانید از روند کسب کار خود و روند عملکرد کارکنان و شرکت خود آگاه باشید و بر اساس آن به تغییر استراتژی یا بهبود عملکرد شرکت خود بپردازید. پس می توان ارزش واقعی گزارش گیری و گزارشات مختلف را از این منظر دید.
سفارشی سازی گزارشات به کاربران کمک می کند که به نحو دلخواه خود گزارش گیری مربوط به امور مالی را انجام دهند این به این منظور است که در نرم افزار حسابداری پایدار حساب، حسابداران یا کاربران که همگی از یک نرم افزار موجود در شرکت استفاده می کنند، هر کدام می توانند به صورت اختصاصی فضای کاری خود را در نرم افزار بسازند و هر کاربر می تواند به نحوی متفاوت از دیگری به گزارش گیری بپردازد و این نوع گزارش گیری را برای خود ذخیره کند.
علاوه بر این هر کاربر شاید به یکسری گزارشات نیاز داشته باشد، برای مثال: یک کاربر جزئیات بسیاری را در گزارش گیری خود نیاز دارد و کاربری دیگر گزارشی کاملا سطحی از امور مالی شرکت نیاز دارد و هر یک می توانند با حساب کاربری خود به صورت دلخواه خود گزارش گیری را انجام دهند که این امر بخشی از ویژگی های سفارشی سازی گزارشات در نرم افزار حسابداری پایدار حساب می باشد.