سیستم هشدار دهی جمعی

سیستم هشداردهی جمعی:

سیستم هشداردهی نرم افزار حسابداری پایدار حساب، یک سیستم هشداردهی هوشمند، جهت یادآوری و هشدار در زمینه های مختلف طراحی شده است.
شما به کمک این سیستم می توانید تنظیمات خاصی را بر روی امور مالی، خزانه داری، انبارداری و … خود انجام دهید که شما را در زمان مقرر از رویداد های مورد نظر مطلع کند.
با چند مثال ساده این ویژگی ها را بیان می کنیم:

برای مثال شما می توانید با تنظیم زمان چک های پرداختی خود 2 روز قبل از موعد چک از آن با خبر شوید یا همینطور می توانید موعد حساب های دریافتی را تنظیم کنید و از واریز یا عدم واریز مشتری در موعد مورد نظر آگاهی پیدا کنید.
مثال دیگر هشدار موجودی انبار شما می باشد، شما می توانید با تنظیم موجودی انبار روی مقداری بیش از حداقل موجودی قبل از رسیدن موجودی انبار به حداقل موجودی از موجودی انبار خود با خبر شوید یا می توان رویدادهای مختلف مالی در شرکت را زمان بندی کرد و از سیستم خواست که قبل از زمان مقرر شما را از آن رویداد با خبر کند.
این توضیحات بخش کوچکی از قابلیت های این سیستم در نرم افزار حسابداری پایدار حساب می باشد.
در نهایت این سیستم به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا برنامه ریزی دقیقی را بر رو امور مختلف مالی پیاده سازی کنند.