تعریف کالا به صورت درختی

قابلیت تعریف کالا به صورت درختی:

قابلیت تعریف کالا به صورت درختی و شاخه شاخه یکی از ویژگی های شاخص نرم افزار حسابداری پایدار حساب می باشد.
امروزه باگسترش تنوع کالا ها این قابلیت یک نیاز اساسی برای فروشگاه ها برای حسابرسی هرچه بهتر امور مالی و موجودی انبار ها می باشد.
این قابلیت به شما کمک می کند که بتوانید کالاهای خود را شاخه شاخه بکنید و با ایجاد دسته بندی مانع از پیچیدگی در امور مربوطه بشوید.

برای مثال شما می توانید کالاهای خود را بر اساس خوراک، پوشاک، وسایل خانه، وسایل آشپزخانه و … تقسیم بندی کرد و در قدم دوم گروه خوراک را به زیر گروه های مختلف تقسیم کنید مانند: نوشیدنی، تنقلات، خشکبار و …، حالا می توان گروه نوشیدنی را به زیر گروه های نوشیدنی های مختلف تقسیم بندی کرد. ویژگی قابل ملاحظه در این سیستم این می باشد که شما تا 5 مرحله می توانید زیرگروه برای گروه اصلی تعریف کنید و تعریف این زیرگروه ها نیز نا محدود می باشند.
قابلیت تعریف کالا به صورت درختی ویژگی جالبی است که حسابرسی فروشگاه ها، تولیدی ها و مراکز دارای انبار را تسهیل می کند و از خطاهای انسانی ممکن می کاهد.