شبکه های اجتماعی:

فروشگاه

Homeنرم افزارهای یکپارچه مالی حسابداری

نرم افزارهای یکپارچه مالی حسابداری

نرم افزارهای یکپارچه مالی پایدار حساب شامل زیر سیستم های مختلف از قبیل زیر سیستم حسابداری، انبارداری، خزانه داری و چک، دریافت و پرداخت، خرید و فروش، فروشگاهی، تولیدی، صنعتی، بازرگانی و باشگاه مشتریان می باشد.
بدلیل یکپارچه بودن نرم افزار های پایدار حساب، کلیه عملیات بین بخش ها و زیر سیستم های مختلف حسابداری به صورت 100% اتوماتیک و خئودکار انجام می شود و کافیست حتی بدون داشتن دانش حسابداری، گزارشات متنوع حسابداری شامل گزارش های موجودی کالا، انبار، طرف حسابان و مشتریان، موجودی صندوق، موجودی بانک، انواع حسابها، چک های دریافتی، وصولی، برگشتی، پاس شده و نشده، صورت سود و زیان و بسیاری گزارشات کاربردی دیگر را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و در بازه های زمانی دلخواه را بدست آورید.

Showing all 9 results